Hyrja për agjent
Klikoni për tu kyçur në sistem

Hotelet në Shëngjin
Shperndaje në Google Facebook

Shëngjin

Hotel Wilson

 Te perfshira janë :Mëngjesi,DarkaShfrytzimi pishines ,Udhetimi, Shezllonet(nje çader per dhom ).

Oferta vlen nga data 26.08.2019

Ofertat per person

 •  2 netë 60€ për person
 • 3 netë 85 për person
 • 4 netë 110€ për person
 • 5 netë 135€ për person
 • 6 netë 160€ për person

Check-in :11:00-12:00          Check out 09:00-10:00

Femijet                                                                                                                                    0-3 vjec falas                                                                                                                       3-8 vjec 50%

 

Oferta dhe çmimet


Te perfshira janë :Mëngjesi,Udhëtimi,Shezllonet,Shfrytzimi pishines.
 Femit 0-2. falas,2.99-7.99 vjet paguan 70% të çmimit

 Kujdes oferta vlen deri me daten : 15.06.19 
Ofertat :

 • 2 netë 60
 • 3 netë 85
 • 4 netë 110
 • 5 netë 135
 • 6netë  160

-----------------------------------------------------------------------------------

Oferta vlen nga data : 15.06.19 deri me 30.06.2019
Ofertat :

 •  2 netë65
 • 3 netë 95
 • 4 netë 120
 • 5 netë 150
 • 6netë  180€

-----------------------------------------------------------------------------------

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Udhëtimi,Shezllonet,Shfrytzimi pishines.

 Femit 0-2. falas,2.99-7.99 vjet paguan 70% të çmimit

 Kujdes oferta vlen deri me daten : 10.07.19 
Ofertat :

 • 2 netë 110
 • 3 netë 160
 • 4 netë 210
 • 5 netë 260
 • 6netë  310€

-----------------------------------------------------------------------------------

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Shezllonet,Shfrytzimi pishines.

 Femit 0-2. falas,2.99-7.99 vjet paguan 70% të çmimit

 Kujdes oferta vlen deri me daten : 30.08.19 
Ofertat :

Ofertat per dhoma Dyshe  

 •  2 netë  200€ për Dhom

 • 3 netë  300 € për Dhom

 • 4 netë  400€ për Dhom

 • 5 netë  500€ për Dhom

 • 6netë   600€ për Dhom

Ofertat per dhoma 4-5 persona:

 • 2 netë  260€ për Dhom

 • 3 netë  390€ për Dhom

 • 4 netë 520€ për Dhom

 • 5 netë 650€ për Dhom

 • 6netë  780 € për Dhom

 

Hotel Marigona

Oferta dhe Çmimet

Te perfshira janë :Mëngjesi,Dreka,Darka,Udhëtimi 
 Femit 0-2. falas,2.99-7.99 vjet paguan  70% të çmimit

Kujdes oferta vlen nga data : 01.06.19  deri 30.06.2019
Ofertat :

 • 1natë 35€
 • 2netë 50€
 • 3netë 70€
 • 4netë 85€
 • 5netë 105€
 • 6netë 125€

Oferta vlen nga data : 01.07.19 deri me 30.07.2019

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 •  2 netë  70
 • 3 netë  100
 • 4 netë 130
 • 5 netë 160
 • 6netë  190€

 

Hotel Domus

 Oferta vlen gjat muajit Shtator:

Ofertat per dhoma Dyshe ,Treshe,Katërshe:

 •  2 netë  65
 • 3 netë  90
 • 4 netë 115
 • 5 netë 140
 • 6netë  165€

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Darka,Udhëtimi 
 Femit 0-2. falas,2.99-6.99 vjet paguan 70% të çmimit

Oferta Dhe Çmimet

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Darka,Udhëtimi 
 Femit 0-2. falas,2.99-6.99 vjet paguan 70% të çmimit

 Kujdes oferta vlen nga data : 01.06.19  deri 30.06.2019
Ofertat :

 • 2 netë 55 euro 
 • 3 netë 75 euro 
 • 4 netë 95 euro 
 • 5 netë 115 euro 
 • 6 netë 135 euro 

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

Nr.i tel:044 233 555

-----------------------------------------------------------------------------------

Oferta vlen nga data : 01.07.19 deri me 30.07.2019

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 •  2 netë  90
 • 3 netë 130
 • 4 netë 170
 • 5 netë 210
 • 6netë  250€

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

Ofertat per dhoma Katërshe :

 •  2 netë  80
 • 3 netë 115
 • 4 netë 150
 • 5 netë 185
 • 6netë  220

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

 -----------------------------------------------------------------------------------

Oferta vlen nga data : 01.08.19 deri me 30.08.2019

Ofertat per dhoma Dyshe ,Treshe,Katërshe:

 •  2 netë  80
 • 3 netë 115
 • 4 netë 150
 • 5 netë 185
 • 6netë  220€

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Darka,Udhëtimi 
 Femit 0-2. falas,2.99-6.99 vjet paguan 70% të çmimit

 

Hotel Twin Towers

 Oferta vlen nga data : 01.07.19 deri me 30.07.2019

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 • 2 netë 110€ për person
 • 3 netë 160€ për person
 • 4 netë 210€ për person
 • 5 netë 260€ për person
 • 6netë 310€ për person
 • 7netë 360€ për person
 • 8netë 410€ për person

Adresa Prishtinë Dardani
Nr.i tel:049 233 555

Ne qmim perfshihet, Mëngjesi, Darka, Drekë ,Wifi 
Udhëtimi ,Fjetja ,Shezllonet ,Parking 

Femit 0-7falas,7-12 vjet paguan 70%

Check-in :11:00-12:00          Check out 10:00-11:00

 -----------------------------------------------------------------------------------

 Oferta vlen nga data : 01.08.19 deri me 30.08.2019

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 • 2 netë 110€ për person
 • 3 netë 160€ për person
 • 4 netë 210€ për person
 • 5 netë 260€ për person
 • 6netë 310€ për person
 • 7netë 360€ për person
 • 8netë 410€ për person

Ne qmim perfshihet, Mëngjesi, Darka,Wifi 
Udhëtimi ,Fjetja ,Shezllonet ,Parking 

Femit 0-7falas,7-12 vjet paguan 70%

Check-in :11:00-12:00          Check out 10:00-11:00

 

Hotel Frojd

Te perfshira janë :Mëngjesi,Udhëtimi ,Çadra dhe shezlloni,Parking.

 Femit 0-4.99. falas,5-9.99 vjet paguan 50% të çmimit

Kujdes oferta vlen per akomodim nga data:01.07.19  deri 31.07.2019
Ofertat :

 • 2 netë 75 euro 
 • 3 netë 110 euro 
 • 4 netë 145 euro 
 • 5 netë 180 euro 
 • 6 netë 215 euro 

Kujdes oferta vlen per akomodim nga data:01.08.19  deri 30.08.2019

Ofertat :

 • 2 netë 85 euro 
 • 3 netë 125 euro 
 • 4 netë 165 euro 
 • 5 netë 205 euro 
 • 6 netë 245 euro 

 Kujdes:Qmimet jan për person ne dhoma dyshe,treshe,katërshe.

Hotel  Ambasador

 Oferta vlen nga data : 01.07.19 deri me 30.07.2019

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Çadrat ne plazh,Udhëtimi 

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 •  2 netë  70€ për person
 • 3 netë 100€ për person
 • 4 netë 130€ për person
 • 5 netë 160€ për person
 • 6netë  190€ për person

Ofertat per dhoma Katërshe :

 •  2 netë  50€ për person
 • 3 netë 70€ për person
 • 4 netë 90€ për person
 • 5 netë 110€ për person
 • 6netë  130€ për person

 

 Oferta vlen nga data : 01.08.19 deri me 30.08.2019

 Te perfshira janë :Mëngjesi,Çadrat ne plazh,Udhëtimi 

Ofertat per dhoma Dyshe dhe Treshe :

 •  2 netë  80€ për person
 • 3 netë 115€ për person
 • 4 netë 150€ për person
 • 5 netë 185€ për person
 • 6netë  220€ për person

Ofertat per dhoma Katërshe :

 •  2 netë  60€ për person
 • 3 netë 85€ për person
 • 4 netë 110€ për person
 • 5 netë 135€ për person
 • 6netë  160€ për person

 

Hotel Antag

Oferta dhe çmimet

Periudha 15.05.2018 - deri - 15.06.2018

 • Dhoma 2-she =35€ nata me mengjes.
 • Dhoma 3-she =45€ nata me mengjes.
 • Dhoma 4-she = 55€ nata me mengjes.

Periudha 16.07.2018 - deri -25.08.2018

 • Dhoma 2-she =50€ nata me mengjes 
 • Dhoma 3-she = 65€ nata me mengjes 
 • Dhoma 4-she = 80€ nata me mengjes 

 

Periudha 26.07.2018 - deri -15.09.2018

 • Dhoma 2-she =35€ nata me mengjes 
 • Dhoma 3- she = 45€ nata me mengjes 
 • Dhoma 4-she = 55€ nata me mengjes

Të përfshira mengjesi  darka udhetimi
Oferta e vleshme nga 15.06.2018  deri 10.07.2018

 • 2 ditë 1 natë 45€
 • 3 ditë 2 netë 80€
 • 4 ditë 3 netë 110€
 • 8 ditë 7 netë 245€
 • Check In: 12:00   Check out : 09:30

Të përfshira mengjesi  darka udhetimi
Oferta e vleshme nga  11.07.2018 deri 25.08.2018

 • 2 ditë 1 natë 45€
 • 3 ditë 2 netë 65€
 • 4 ditë 3 netë 85€ 
 • 8  ditë 7 netë 185€

Të përfshira mengjesi  darka udhetimi
Oferta e vleshme deri me date 14.06.2018


 • 2 ditë 1 natë 45€
 • 3 ditë 2 netë 65€
 • 4 ditë 3 netë 85€
 • 8 ditë 7 netë 185€
 • Check In: 12:00   Check out : 09:30

Rezervoni online

Shikoni disa foto të përzgjedhura nga momente të ndryshme gjatë udhëtimeve tona me grupe dhe aktivitete tjera

Shiko të gjitha aktivitetet

Saba Group

Rreth 25 vite më parë filluam të ofrojmë shërbime të udhëtimit. Që atëherë vazhdimisht kemi përmirësuar shërbimet tona dhe jemi zgjeruar në fusha si në turizëm, arazhmane turistike dhe shumë shërbime tjera profesionale në fushën e transportit dhe akomodimit.